Schola liturgiczna

ŚPIEWNIK                  ALBUMY

Cały czas zapraszamy wszystkich chętnych – dorosłych i dzieci od 4 klasy, którzy chcieliby śpiewać w scholi!

Najbliższa próba będzie w niedzielę 4 sierpnia o 12:00
w sali.