Aktualne ogłoszenia

                                                                                                Kontakt:
81 502 92 92
                                                                                                   605 571 209

 

GODZINY MSZY ŚW. W TYM TYGODNIU:

poniedziałek — 17:00, 17:30
wtorek — 17:00, 17:30
środa — 17:00, 17:30, 18:30
czwartek — 17:00, 17:30, 18:30
piątek —  17:00, 17:30, 18:30
sobota —  17:00, 17:30
niedziela — 8:00, 9:30, 11:00, 17:00

 

Informacje duszpasterskie – 12.05. 2024 r.
VII Niedziela Wielkanocy
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 1. Jutro, pierwsze nabożeństwo fatimskie w tym roku będzie połączone z nabożeństwem majowym o godz. 18.00.

 2. We wtorek przypada święto liturgiczne św. Macieja, Apostoła, we czwartek św. Andrzeja Boboli, patrona Polski.

 3. Przez cały maj nabożeństwo ku czci NMP w dni zwykłe jest sprawowane o godz. 18.00, w niedziele i święta o godz. 16.30.
  Bardzo dobrze, że organizujecie tradycyjne nabożeństwa majowe przy figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii.

 4. Zapraszam do udziału w spotkaniach Legionu Maryi, które odbywają się w piątki o godz. 16.00 w sali parafialnej.

 5. Spotkanie z dziećmi klasy III będzie w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00.

 6. Dziś poświęcenie pól będzie w następującym porządku:
  14.30 – Sieprawki – tradycyjnie z procesją;
  18.20 – Miłocin – Stara Wieś /przy torach/;
  18.50 – Miłocin – przy szkole;
  19.20 – Miłocin – od strony parafii Palikije i Wojciechów.
  W przyszłą niedzielę poświęcenie pól w Tomaszowicach będzie w następującym porządku:
  18.20 – Tomaszowice – Kolonia pod lasem;
  18.50 – Tomaszowice – Kolonia koło p. Wronów;
  19.20 – Tomaszowice – Kolonia na zakręcie.
  Msza św. w intencji mieszkańców Tomaszowic będzie sprawowana w przyszłą niedzielę o godz. 9.30.

 7. Za dwa tygodnie, 26 maja poświęcenie pól będzie w Płouszowicach.

 8. Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
  w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

  Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.
  Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
  Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
  W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

  Podpisali Członkowie Rady Stałej
  Konferencji Episkopatu Polski
  Jasna Góra, 2 maja 2024

 

 

 

 

Cieszymy się, że zaglądacie na naszą stronę internetową. Radości!!!

Dodaj komentarz