O nas

Chór przy parafii św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach istnieje od lutego
2009 roku. Jest to chór 3-głosowy, w którym śpiewa 20 osób. W składzie
chóru są osoby zarówno z parafii, jak i z poza niej. Jest to chór
amatorski, a wiek chórzystów jest bardzo zróżnicowany. W repertuarze
chóru są przede wszystkim pieśni wykonywane podczas nabożeństw i mszy
św. Są to przede wszystkim pieśni przygodne, adwentowe, kolędy kościelne
i domowe, pieśni wielkopostne, pieśni o Matce Bożej i eucharystyczne.
Chór śpiewa również utwory z muzyki ludowej, rozrywkowej, piosenki
popularne, młodzieżowe, świecką muzykę poważną, autorów takich jak:
Mikołaj Gomółka, Zarodszky Zoltan, Franciszek Leśniak, Wacława z
Szamotuł. Są to śpiewy w języku polskim, jak również w językach obcych.