Misterium Męki Pańskiej

2017.04.02-Jastków

2017.04.09-Tomaszowice

13.04.2014r.

24.03.2013r.